Rzeczowniki bez liczby pojedynczej

Istnieje grupa rzeczowników, która nie posiada liczby pojedynczej. Dotyczy to głównie przedmiotów, które składają sie z dwóch części. Są to wyrazy typu:

 • wrota,         sianokosy,    spodnie,
 • cepy,           rajtuzy,          wakacje,
 • koszary,     wczasy,          grabie,
 • perfumy,    zaloty,           ferie,
 • lejce,           sanki,            kleszcze,
 • obcęgi,       gody,              konopie, itd.

W terminologii naukowej wyrazy te nazywane są pluralia tantum, czyli „tylko mnogie”.

Do grupy plurale tantum należy także wiele nazw geograficznych, np.

 • Ateny,  Alpy, Apeniny, Andy,
 • Bałkany, Bieszczady,
 • Chiny, Czechy, Cieplice,
 • Gorce,
 • Helsinki,
 • Indie, Indochiny,
 • Sudety,
 • Tatry, Węgry.