Rzeczowniki [podział]

RZECZOWNIKI:

  • własne (nazwy i imiona),
  • pospolite (niebędące nazwami własnymi),
  • żywotne (nazwy osób i zwierząt),
  • nieżywotne (niebędące nazwami istot żywych),
  • osobowe (nazwy osób i fantastycznych istot rodzinnych),
  • nieosobowe (nazwy m. in. zwierząt, ptaków, np. kaczka).