Rzekomy [wyrazy przeciwstawne]

  • Rzekomy, pozorny, fałszywy.
  • Przeciwstawne”
    • rzeczywisty,
    • faktyczny,
    • prawdziwy.