Salus [mitologia]

  • Salus = ocalenie, zdrowie.
  • W Rzymie to uosobieniem zdrowia, pomyślności i dobrobytu.
  • Była odpowiednikiem greckiej Hygiei.
  • W 307 roku p.n.e. poświęcono jej świątynię  na Kwirynale.
  • Oddawano jej cześć jako Salus Publica (Dobro Publiczne) lub Salus Romana (Dobro Rzymskie).
  • Przedstawiane ze sterem lub z czarą do składania libacji ofiarnej na ołtarzu.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.