Samodzielnie [synonimy]

  • Własnymi siłami.
  • Własnym przemysłem.
  • Niezależnie.
  • Samorzutnie.
  • Swobodnie.
  • Własnymi siłami.
  • O własnych siłach.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]