Samodzielny [wyrazy przeciwstawne]

 • Samodzielny, niezawisły, niepodległy, niezależny, oryginalny, tworzący odrębną całość, samoistny.
 • Przeciwstawne:
  • nakazany,
  • zależny,
  • wymuszony,
  • narzucony,
  • manipulowany,
  • plagiatorski,
  • odpisany.