Samolubny [synonimy]

  • Egoistyczny.
  • Nieuczynny.
  • Nieużyty.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]