Sanatoria w Busku-Zdroju

Najcenniejszym surowcem naturalnym Buska są obfite złoża wód mineralnych. Tereny występowania tych wód oraz ich ujęcia zostały objęte ochrona prawną. Obecnie wody mineralne eksploatowane są z kilku ujęć. Największe bogactwo uzdrowiska Busko-Zdrój – wody mineralne – zaczęło się tworzyć około pół miliarda lat temu. Wycofujące się morze mioceńskie pozostawiło w tej okolicy wielkie pokłady gipsu. Na drodze redukcji gipsu powstała siarka. Dolina buskiego uzdrowiska otoczona jest z trzech stron wzniesieniami o charakterze kredo-wo-wapiennym a od strony zachodniej zamykają ją złoża gipsu. Wszystko to powodu-je, że woda gruntowa nawet na nieznacznej głębokości zawiera dużą ilość soli mineralnych i siarki.

Bazę sanatoryjną stanowi kilkanaście obiektów, które dysponują 2266 miejscami dla kuracjuszy, sanatoria są na bieżąco rozbudowywane, co stale podnosi tę liczbę. Lecznictwo uzdrowiskowe realizowane jest w systemie sanatoryjnym, szpitalnym i ambulatoryjnym. Podstawowym profilem sanatoryjnym i ambulatoryjnym jest leczenie schorzeń narządu ruchu, a w szczególności reumatycznych – reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, gościec tkanek miękkich, choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa.

 

Atrakcje Buska poznacie na interesującej stronie:
http://wyjazdologia.pl/blizej/busko-zdroj-spa-marconi-i-siarkowe-kapiele/, stamtąd też pochodzi jedno ze zdjęć (drogowskazy)