Sara [patronka chrześcijańska]

 • To postać starotestamentowa.
 • Żyła w XIX wieku przed Chrystusem.
 • Była żoną Abrahama, protoplasty całego narodu Izraela.
 • Sarę uważa się za matkę Izraela.
 • Przez długie lata była bezpłodna.
 • Brak potomstwa , ją i jej męża napełniał ogromnym smutkiem.
 • Małżonkowie opuścili rodzinne miasto i udali się do Kanaanu.
 • Tu Sara podarowała mężowi niewolnicę Hagar, aby Abraham miał z nią dziecko.
 • Rzeczywiście Hagar urodziła syna Izmaela.
 • Niewolnica poczuła się bardzo pewnie, była dumna, że dała panu dziecko, a Sarą zaczęła pogardzać.
 • Na każdym kroku podkreślała, że jest bezpłodna, dlatego postrzega się ją jako kobietę drugiej kategorii.
 • Sara przegoniła wiec Hagar i mając prawie 90 lat urodziła Abrahamowi syna Izaaka.
 • Sara zmarła w wieku 127 lat w Hebronie.

 • Imię Sara wywodzi się od hebrajskiego sarah = księżniczka.
 • Sara jest wzorem  wierności oraz patronką Cyganów, którzy podróżując tak jak ona utrzymują, że są potomkami Abrahama.
 • Dzień św. Sary to 19 sierpnia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]