Sarmata

 • Portret typowego Sarmaty odnajdziemy w „Pamiętnikach ” Jana Chryzostoma Paska (barok).
 • Jest to właściwie obraz własny autora.
 • Poznajemy człowieka zarozumiałego, trochę ograniczonego, za to ceniącego się wyjątkowo wysoko.
 • Wyróżnia on swe zalety (nie zawsze prawdziwe).
 • Realizuje hasło „szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”.

Także i Wacław Potocki obrazuje Sarmatę

 • Wśród cech negatywnych wymienia ospalstwo, opilstwo i chciwość.

Twórcy okresów późniejszych  (np. Mickiewicz, Sienkiewicz) rehabilitują Sarmatę, wskazując, następujące cechy Sarmaty:

 •  dumę,
 • waleczność,
 • odwagę,
 • patriotyzm.

Pozytywne cechy niwelują takie złe przymioty, jak:

 •  kłótliwość,
 • samowola,
 • nietolerancyjność,
 • tradycjonalizm,
 • przedkładanie  własnego narodu ponad inne.

Mistrzowskie portretu Sarmatów odnaleźć można u:

 • Mickiewicza,
 • Fredry,
 • Sienkiewicza.

Niemal każdy Sarmata znał łacinę, mitologię, uczył się retoryki.

Jednocześnie był zafascynowany przepychem wschodnich tkani i dywanów, blaskiem kamieni szlachetnych, pięknem koni arabskich.

Od Turków Sarmaci przejęli egzotyczny, dla reszty Europy Zachodniej, strój, skłonność do tytułomanii i wystawnego życia.