Saturnalia [mitologia]

  • Święto rzymskie ku czci Saturna i złotego wieku.
  • Wzorowane na greckich Kronikach, organizowanych ku czci Kronosa.
  • Zaczynały się 17 grudnia i trwały od 3 do  5 dni.
    • składano Saturnowi ofiary,
    • urządzano wesołe pochody,
    • organizowano uczty i zabawy w duchu równości i braterstwa.
  • Nawet niewolnicy zasiadali wówczas do stołów pańskich, mieli też prawo głośnego wypowiadania się.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.