Satyry Ignacego Krasickiego

 

 

Ignacy Krasicki jest autorem 22 satyr.  Poeta nawiązuje w nich do wzorów klasycystycznych, odwołując się głównie do Horacego. Obrazuje w nich człowieka oświecenia i postuluje reformy, krytykuje sarmatyzm i liczne wady społeczne, m. in. życie ponad stan, pijaństwo, obżarstwo, snobizm i bezmyślne naśladowanie zagranicznych wzorów.

Satyry maja charakter ponadczasowy, bowiem i dzisiaj takie zachowania i wady rodaków są bardzo popularne. Utwory te śmieszą i bawią, ale jednocześnie  ukazują smutny i pesymistyczny obraz rzeczywistości.

 

W satyrach Krasicki wykorzystał:

  • przemówienie,
  • dialog,
  • karykaturę,
  • ironię,
  • kontrast,
  • pytania retoryczne,
  • wykrzyknienia.