Scenograf

  • Autor oprawy plastycznej widowiska:
    • teatralnego,
    • telewizyjnego,
    • filmu.
  • Scenograf ścisłe współpracuje z reżyserem.