Schematyzm

  • W konstrukcji dzieła literackiego, filmowego lub teatralnego uproszczenie.
  • Przejawia się w budowie fabuły, wykorzystaniu  motywów, rysunku psychologicznym postaci, motywacji działań bohaterów.
  • Wykorzystuje się go w celach dydaktycznych.