Schodek [synonimy]

  • Stopień.
  • Szczebel.
  • Podest.
  • Podwyższenie.
  • Próg.
  • Występ.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]