Sędzia

  Sędzia skromnie dawkuje sw2oja wiedzę (siatkówka mężczyzn).