Sędziwy [wyrazy przeciwstawne]

  • Sędziwy, poważny, starszy wiekiem, bardzo stary.
  • Przeciwstawne:
    • młodzieńczy,
    • młody,
    • dziecięcy.