Short story

  • Określenie używane w odniesieniu do nowel, opowiadań albo różnych pisanych prozą krótkich utworów epickich.