Siedziba Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach

IPN to instytut wyjątkowy, którego działalność obejmuje szereg dziedzin (np. gromadzenie archiwaliów, działalność edukacyjna, naukowa i popularyzacyjna). Powstał 19 stycznia 1999 roku na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku.

W ramach Instytutu działają:

  • Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
  • Biuro Lustracyjne,
  • Archiwum IPN,
  • Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa,
  • Biuro Poszukiwań i Identyfikacji,
  • Biuro Edukacji Narodowej,
  • Biuro Badań Historycznych.

Delegatura IPN w Kielcach mieści się przy alei Na Stadion 1.