Sinusoida

To nie jest sinusoida to prosta w dół (siatkówka mężczyzn).