Skamander [mitologia]

  • Zwany także Ksantos = Czerwona.
  • Rzeka na równinie trojańskiej (obecnie Menderes) w północno-zachodniej Myzji.
  • Bóg rzeki Skamander zagniewany na Achillesa z powodu ogromnej liczby trupów, ktore płynęły w jego nurcie, chciał powstrzymać bohatera.
  • Wystąpił z brzegów, grożąc  że go zatopi w swoich falach.
  • Hefajstos jednak zmusił Skamandra do cofnięcia swych wód.
  • Skamander był mężem nimfy Idai, która urodziła mu syna Teukrosa, założyciela królewskiej dynastii trojańskiej.

Wg Szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły