Skinner Burrhus Frederic

Uczący się powinien wiedzieć, umieć, chcieć (Burrhus Frederic Skinner).