Skład

W skład rodziny wchodził ojciec, matka, trzech synów i szkapa.