Składniki kultury języka

  • Elementy współtworzące kulturę języka.
  • Wyróżnia się 3 podstawowe składniki:
    • poprawność gramatyczną, rozumianą jako zgodność konkretnej formy wyrazowej z przyjętymi normami poprawności językowej,
    • sprawność komunikacyjną, oznaczającą znajomość języka do formułowania jasnych i jednoznacznych wypowiedzi,
    • estetykę wypowiedzi językowej, rozumianej jako nabytą wrażliwość na piękno języka.