Skracać [wyrazy przeciwstawne]

 • Skracać, zmniejszać długość czegoś, zmniejszać czas trwania, czynić coś bardziej zwięzłym.
 • Przeciwstawne:
  • wydłużać,
  • przedłużać,
  • przeciągać,
  • rozbudowywać,
  • Wzbogacąć, rozwijać.