Skromny [wyrazy przeciwstawne]

 • Skromny, powściągliwy, niezarozumiały, niepretensjonalny, prosty, pokorny, samokrytyczny.
 • Przeciwstawne:
  • wyzywający,
  • bezwstydny,
  • nieskromny,
  • nieprzyzwoity,
  • zarozumiały,
  • pyszałkowaty,
  • chełpliwy,
  • próżny,
  • nadęty,
  • megalomański,
  • luksusowy,
  • wykwintny,
  • strojny,
  • ozdobny.