Skrótowce [wymowa, odmiana]

  • Sylabowce i część skrótowców mieszanych odmieniają się jak rzeczowniki.
  • Literowce, głoskowce, kończące się na -o, -a, -u, -e są nieodmienne.
  • Odmienne są głoskowce zakończone na -t, np LOT – Lotowi.
  • Skrótowce pisane w całości wielkimi literami odmieniają się, jeśli w wymowie kończą się na spółgłoskę, np PKS-owi, nie odmieniają się jeśli na ich końcu występuje samogłoska, np. PKO.
  • Skrótowiec ma tę samą liczbę i ten sam rodzaj gramatyczny, co pełna nazwa, np. Państwowy Zakład Ubezpieczeń poinformował, czyli PZU poinformował.  Stając się jednak niezależnym od pełnej nazwy – skrótowiec przyjmuje liczbę i rodzaj zgodnie ze swoim zakończeniem, np. PZU poinformowało.
  • Zawsze w liczbie mnogiej używany jest skrótowiec USA  (USA oddały, przekazały),
  • Skrótowiec CV (łac. curriculum vitae) wymawiany jest po angielsku [si-wi], a nie po polsku [cefał].