Skrótowce

Skrótowce to wyrazy powstałe przez skrócenie wyrażenia dwu- lub więcej wyrazowego (skrót pierwszych liter lub sylab).

Wśród skrótowców wyróżniamy głoskowce, literowce, sylabowce i skrótowce mieszane.

Głoskowiec, skrótowiec głoskowy, składa się z pierwszych głosek wyrazów wchodzących w skład skracanej nazwy, np.

 • GUS,
 • PAP,
 • ZUS.

Głoski skrótowca wymawiane są łącznie.

Sylabowiec, skrótowiec sylabowy, składa się z grupy głosek (najczęściej pierwszych sylab) wchodzących w skład skracanej nazwy, np.

 • Zamech – Zakłady Mechaniczne,
 • Mostostal – Montaż i produkcja konstrukcji stalowych.

Sylabowce wymawiane są jako suma połączonych sylab (głosek).

Odmieniają się jak wyrazy pospolite.

Literowiec, skrótowiec literowy, składa się z pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład skracanej nazwy, np.

 • NBP,
 • AGD,
 • PSL,
 • PKP.

Litery skrótowców wymawiane są osobno, np.

 • PZWL – [pe-zet-wu-el].

Skrótowiec mieszany stanowi połączenie dwóch lub trzech typów skrótowców, np.

 • PKO – Powszechna Kasa Oszczędności [pe-ka-o],
 • Polmos – Polski Monopol Spirytusowy [pol-mos].