Skupiony Czartoryski

Na prawicy największy był Adam Czartoryski, skupiony wokół Europy Zachodniej.