Skutki odkryć geograficznych

 • 1494 rok – traktat w Tordesillas między Portugalią a Hiszpanią ustalający podział pozaeuropejskich terytoriów i mórz:
  • uzupełniony w 1529 roku traktatem w Saragossie,
   • nie był uznany przez Francję, Niderlandy i Anglię, które przystąpiły do rywalizacji o kolonie.
  • potęga kolonialna Portugalii, do której należały:
   • Brazylia,
   • ziemie w Afryce i południowej Azji – wyspa Goa, Cejlon, Wyspy Korzenne (Moluki) w Archipelagu Malajskim,
  • potęga kolonialna Hiszpanii:
   • posiadłości w Ameryce.
 • W wieku XVI i XVII do zdobywania kolonii przystąpiły Anglia, Francja, Holandia:
  • holenderska Kompania Wschodnioindyjska w XVII wieku stałą się potęgą w rejonie Oceanu Indyjskiego,
  • rozwój osadnictwa na południu Afryki przez chłopów holenderskich , tzw. „burów”.
 • Powstanie nowych szlaków morskich wiodących przez oceany.
 • Wyniszczenie cywilizacji  Majów, Azteków i Inków:
  •  handel niewolnikami.
 • Sprowadzenie do Europy cennych surowców, nowych gatunków roślin.
 • Emigracje Europejczyków poza ojczysty kontynent.
 • Chrystianizacja Ameryki Łacińskiej:
  • misje jezuickie.
 • Rozwój żeglarstwa, miast portowych:
  • Antwerpia, Amsterdam,
  • upadek miast włoskich,
  • mniejsza rola handlu i szlaków śródziemnomorskich.
 • Rozkwit korsarstwa Francuzów i Anglików:
  • deportowanie do kolonii skazańców.
 • Wpływ na humanizm.
 • Potwierdzenie kulistości ziemi.
 • Podział Europy na dwie drogi rozwoju gospodarczego.
 • Rewolucja cen.