Skwer im. Ofiar Katynia w Chmielniku [Świętokrzyskie]

Szczególnym miejscem pamięci w Chmielniku jest tzw. Skwer Katyński. To tu znajduje się  kamienny obelisk, upamiętniającego zbrodnię, zwaną umownie Katyniem. Poszczególne tablice, umieszczone na kamiennym murze wymieniają tych, którzy bestialsko zostali zamordowani w 1940 roku, w obozach Starobielska, Ostaszkowa, Katynia, Charkowa, Tweru, Bykowni związani byli z Ziemią Chmielnicką. Wspomina się żołnierzy Wojska Polskiego II RP,  funkcjonariuszy policji RP. Na trzech tablicach upamiętniono łącznie 16 osób.Tu odbywa się wiele uroczystości państwowych, a o miejsce dbają też uczniowie chmielnickich szkół.