Śladami dawnych baszt w Krakowie

Dawny Kraków, od średniowiecza, otoczony był murami obronnymi, bramami i basztami. Całość to niezwykle ciekawe fortyfikacje. Niestety, do dziś zachowało się z nich niewiele, obejrzeć możemy Barbakan,  najsłynniejsza Bramę Floriańską, a wzdłuż ciągu spacerowego na Plantach pamiątkowe tablice, gdzie stały kiedyś baszty utrzymywane przez poszczególne cechy rzemieślników. Warto wiedzieć, że większość z nich zlikwidowano w XIX wieku.