Ślimak

Ślimak ma jednocześnie płeć żeńską i męską, ale z tego nie korzysta.