Słowo

  • Znak językowy przedmiotu myśli, mogący sygnalizować każdy jednostkowy przedmiot materialny (np. monitor, książka), pewną treść psychiczną (np. smutek, radość) lub relacje  między elementami rzeczywistości (np. ale, lecz, przed).
  • W sensie poetyckim wypowiadanie sie ustne lub pisemne, mowa, język.