Słuch

Po śmierci pan Wołodyjowski stracił słuch tak, że nawet nie słyszał jak larum grali.