„Smak wojny” Witolda Gadowskiego

Dzisiejsza propozycja to książka z półki tzw. odważnej prozy męskiej.  To historia wydarzeń, których bohaterem jest niepokorny dziennikarz Andrzej Brenner. Przeżywa ból, ale i szczęście, doświadcza także kruchości świata.

Bałkany to ciekawy region, nie tylko turystycznie. Dzięki Gadowskiemu (miłośnikowi kawy i Bałkanów) i jego bohaterowi poznajemy zarówno przemoc, nienawiść, walki, podziemny handel bronią, śmierć, ale także w kontraście do tych okropności rodzące się uczucie miłości.

Proponując chwile z książką dedykujemy Wam cytat (s. 139):

„Dobry człowiek zawsze znajdzie dobre chwile, życie jest sprawiedliwe”

Przeczytajcie tę interesującą powieść sensacyjną.