Śmierć

Śmierć, zgon, ustanie oznak życia.

 1. Biblia (np. śmierć Jezusa).
 2. Mitologia grecka i rzymska (np. Syzyf, Dedal i Ikar).
 3. Homer, „Iliada”.
 4. „Pieśń o Rolandzie”.
 5. „Pieśń o Tristanie i Izoldzie”.
 6. „Legenda o św. Aleksym”.
 7. „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”.
 8. J. Kochanowski, „Treny”.
 9. J. A. Morsztyn, „Nagrobek Perlisi”.
 10. W. Szekspir, „Romeo i Julia”.
 11. A. Mickiewicz, „Dziady”.
 12. A. Mickiewicz, „Lilie”.
 13. A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
 14. W. Goethe, „Cierpienia młodego Wertera”.
 15. B. Prus, „Kamizelka”.
 16. S. Żeromski, „Siłaczka”.
 17. A. Camus, „Dżuma”.
 18. A. Czechow, „Śmierć urzędnika”.
 19. W. Gombrowicz, „Iwona, księżniczka Burgunda”.
 20. K. K. Baczyński, ” Elegia o… [chłopcu polskim]”.
 21. K. I. Gałczyński, „Śmierć poety”.
 22. A. Bursa, „Śmierć mamusi”.
 23. Z. Nałkowska, „Medaliony”.
 24. H. Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem”.