Smutek [synonimy]

 • Żal.
 • Rozpacz.
 • Żałość.
 • Boleść.
 • Rozżalenie.
 • Tęsknota.
 • Desperacja.
 • Rozczarowanie.
 • Rzewność.
 • Mroczność.
 • Ponurość.
 • Pesymizm.
 • Przygnębienie.
 • Zasmucenie.
 • Posępność.
 • Płaczliwość.
 • Melancholia.
 • Mazgajstwo.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]