Soczewka [synonimy]

  • Obiektyw.
  • Okular.
  • Szkło powiększające.
  • Lupa.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]