Sokołowski Marian

Marian Sokołowski

(13 stycznia 1839, Czyżew Kościelny  –  25 marca 1911, Kraków)

Historyk sztuki, konserwator zabytków, muzeolog.

Pochodził z bogatej rodziny ziemiańskiej, studiował na Uniwersytecie Kijowskim.

Uczestnik powstania styczniowego, porucznik litewskiego pułku gwardii, uczestnik wojny krymskiej.

Zaprzyjaźniony z Norwidem od 1860 roku, adresat wielu jego listów i utworów.

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.