„Sonet LXI (61)” Francesco Petrarki

  • Utwór  z cyklu „Sonety dl Laury”.
  • Gatunkowo jest to sonet.
  • Klasyczna budowa (2 strofy czterowersowe, 2 trzywersowe).
  • Napisany jedenastozgłoskowcem.
  • Tematem wiersza jest miłość.
  • Poeta przedstawia to uczucie pełne skomplikowania  i słodyczy.
  • Miłość jest także natchnieniem  dla poety, bowiem ukochana jest jego muzą i natchnieniem.
  • Podmiot liryczny można utożsamić z poetą, nadawcą wyznania skierowanego do ukochanej Laury.
  • Występują epitety (np. „słodka troska”), anafory (np. „Błogosławiony… Błogosławiona… Błogosławione”(.

Błogosławiony niechaj ów dzień będzie,
Czas, miejsce, chwila, miesiąc i rok cały,
Gdy mnie poraził na zawsze i wszędzie
Blask dwojga oczu, które mnie spętały.

Błogosławiona pierwsza słodka troska,
Którą zawdzięczam wszechwładnej miłości
Łuk, strzała, co mnie trafiła, mistrzowska:
Rany, drżące serca głębokości.

Błogosławione niechaj będą pieśni –
Wielbiłem nimi Limie mej kobiety;
Tęskne pragnienia, gorzkie łzy boleści.

Błogosławione niech będą z tysięcy
Słowa, co o niej są – i myśli poety,
Która nią żyje tylko, niczym więcej.