Sortować [synonimy]

 • Segregować.
 • Układać.
 • Oceniać.
 • Gatunkować.
 • Przebierać.
 • Rozdzielać.
 • Rozróżniać.
 • Grupować.
 • Kategoryzować.
 • Klasyfikować.
 • Szufladkować.
 • Systematyzować.
 • Zaliczać.
 • Typować

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]