Specyficzna rola muzyki

Rola muzyki
w
filmie teatrze operze
opowiada sygnalizuje opisuje
dopowiada wyznacza czas spektaklu opowiada
sugeruje rytmizuje tworzy nastrój
dynamizuje zapowiada wyraża emocje
ostrzega wywołuje skojarzenia jest tematem
charakteryzuje oddziałuje na emocje jest motywem
podkreśla podział filmu na sceny określa nastrój środowiska wywołuje obrazy