Spieszczenia [definicja]

  • Wyrazy oznaczające aprobatę , czułość, emocje pozytywne.
  • Wyrażają stosunek mówiącego do konkretnej osoby, ale także przedmiotu czy zjawiska.
  • Ułatwiają rozróżnienie słownictwa neutralnego od niecechowanego emocjonalnie.
  • Spieszczenia realizują również wartościowanie.
  • Stanowią przeciwieństwo zgrubień.