Spójność językowa tekstu

  • To inaczej porządek wypowiedzi.
  • Decyduje o logice i wewnętrznej kompozycji.
  • Stanowi efekt uporządkowania i ułatwia zrozumienie tekstu.