Spójność tekstu

  • Właściwość budowy wypowiedzi.
  • Świadczy o zaplanowanym, wewnętrznie zorganizowanym procesie tworzenia.
  • Czyni z tekstu pewną całość znaczeniową, kompozycyjną oraz komunikacyjną.
  • Przejawia się głownie poprzez logiczne rozwijanie toku opowiadania lub wywodu oraz przez uporządkowany system relacji osobowych, np. niezmienność nadawcy, adresata czy tematu.