Spokojna głowa

Wielu z nich poległo, ale tym się nie zrażali.