Sprawdzian wiadomości ze znajomości „Niemców”

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………..

Klasa ……………………………………………………………………………………………………………….

 1. Sprawdź, czy uważnie przeczytałeś książkę, w tym celu rozwiąż krzyżówkę:
 2. Miejsce, gdzie między innymi rozgrywa się akcja
 3. Córka profesora
 4. Zajęcie terytorium jednego państwa przez siły zbrojne innego państwa
 5. Zaślepienie, żarliwość, bezkrytyczny entuzjazm
 6. Postawa życiowa polegająca na myśleniu tylko o sobie
 7. Nazwisko Willego
 8. Odwzajemnienie złem za wyrządzone zło
 9. Część danego kraju leżąca w pobliżu granicy, teren przygraniczny

 

 1. Czas akcji „Niemców” ………………………………………………………………………………….
 2. Wymień miejsca, gdzie rozgrywa się akcja dramatu
 3. ……………………………………………..
 4. …………………………………………….
 5. ……………………………………………
 6. …………………………………………….
 7. Podaj nazwę miasta, gdzie mieszka rodzina profesora………………………..

 

 1. Podaj datę powstania utworu…………………………………………………………………
 2. Przedstaw budowę dramatu

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Jakie cechy budowy utworu decydują, że przypomina on klasyczną budowę dramatu

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

8.  Wymień osoby występujące w dramacie

  • …………………………………………………….
  • ……………………………………………………
  • ……………………………………………………
  • …………………………………………………….
  • …………………………………………………….
  • …………………………………………………….
  • ……………………………………………………
  • ……………………………………………………….
  • ……………………………………………………..

9. Dwie z wyżej przez siebie wymienionych osób scharakteryzuj:

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 1. Podaj kiedy i gdzie odbyła się prapremiera „Niemców”……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wyjaśnij hasło „sonnenbruchizm”……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Wyjaśnij hasła:

Uniwersalny ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Propaganda………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Uzupełnij tabelkę:

 

Niemcy

 

wyrażenia zwroty
gospodarny naród  
   
      Przyjaźnić się z Niemcami
   
 1. Dopisz synonimy do wyrazów:

Fałszywy ………………………………………………………………………………………………………..

Zachłanny……………………………………………………………………………………………………….

Okrutny …………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Poddaj ocenie dewizę Hoppego:

„Dla niemieckiego człowieka sumieniem jest drugi niemiecki    człowiek”

Uwzględnij, co to znaczyło w sytuacji Hoppego?

Na czym polega niebezpieczeństwo takiej zasady?

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Z tekstu swojej pracy wypisz:

 

2 rzeczowniki  
2 czasowniki  
2 przymiotniki  
2 przyimki  
2 spójniki  

 

 1. Czy przygotowywałeś się dodatkowo do tego sprawdzianu, czy wystarczyły Ci wiadomości z lekcji?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 1. W skali jeden do sześciu oceń trudność sprawdzianu:

 

1 2 3 4 5 6

 

Ilość punktów Ocena