Sprawny inaczej

Czarnecki zebrał dużą kupę chłopską.