Spróchniały ząb

Spróchniały ząb czasu dotknął go swoim palcem.